Billedserier
Extranet

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling den 24.januar 2019

22. december 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Mejdal hallens kantine
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.30

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Formandens beretning
Pkt. 3 Regnskab
Pkt. 4 Indkomne forslag
Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent og jagtleje
Pkt. 6 Valg til bestyrelsen
Pkt. 6a Formand: Ejvind Grønbæk (modtager genvalg)
Pkt. 6b På valg er: Per Nielsen (modtager genvalg) og Glenn Skovsted (modtager genvalg)
Pkt. 7 Valg af 2 bestyrelses suppleanter
På valg er: Jens Ole Mørup og Ian Gottlieb
Pkt. 8 Valg af 2 bilags kontrollanter
På valg er: Leif Aslak og Alex Nygaard
Pkt. 9 Valg af 2 bilags kontrollant-suppleanter
På valg er: Harry Nielsen og Kjeld Steen Andersen
Pkt. 10 Eventuelt
Pkt. 11 Lodtrækning til bukkejagten
Pkt. 12 Lodtrækning til Dåvildtjagten.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

VIL DU DELTAGE I BUKKEJAGTEN/DÅVILDTJAGTEN SKAL DU MØDE OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

N.B. Bemærk at generalforsamlingen er i Mejdal hallens kantine Slåenvej 65 7500 Holstebro

Venlig hilsen

Tvis Jagtforening
den 22. december 2018Seneste nyt
8.9.19
Nak og æd en svamp i Nordre Plantage
Tvis jagt forening inviterer til en formiddag i Nordre plantage hvor vi finder......