Billedserier
Extranet

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling den 24.januar 2019

22. december 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Mejdal hallens kantine
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.30

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Formandens beretning
Pkt. 3 Regnskab
Pkt. 4 Indkomne forslag
Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent og jagtleje
Pkt. 6 Valg til bestyrelsen
Pkt. 6a Formand: Ejvind Grønbæk (modtager genvalg)
Pkt. 6b På valg er: Per Nielsen (modtager genvalg) og Glenn Skovsted (modtager genvalg)
Pkt. 7 Valg af 2 bestyrelses suppleanter
På valg er: Jens Ole Mørup og Ian Gottlieb
Pkt. 8 Valg af 2 bilags kontrollanter
På valg er: Leif Aslak og Alex Nygaard
Pkt. 9 Valg af 2 bilags kontrollant-suppleanter
På valg er: Harry Nielsen og Kjeld Steen Andersen
Pkt. 10 Eventuelt
Pkt. 11 Lodtrækning til bukkejagten
Pkt. 12 Lodtrækning til Dåvildtjagten.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

VIL DU DELTAGE I BUKKEJAGTEN/DÅVILDTJAGTEN SKAL DU MØDE OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

N.B. Bemærk at generalforsamlingen er i Mejdal hallens kantine Slåenvej 65 7500 Holstebro

Venlig hilsen

Tvis Jagtforening
den 22. december 2018Seneste nyt
29.12.18
Beretning fra Julejagt 28.12.2018
Årets julejagt d. 28 dec. samlede 38 jæger hvor 11 havde taget deres hund med.Antallet...